© Dosia 2014
SZKOŁA dla rodziców dzieci z ADHD i ZA
Kwalifikacje
Witaj Artykuły O poradniku O mnie Polecam

Moje kwalifikacje

Zacznę od tego, co jest moim zdaniem najważniejsze. A najważniejsze są - wbrew pozorom - nie studia, kursy i warsztaty, nie praca jako nauczyciel w szkole, nie działalność na forum adhd.org.pl ani nawet nie liczne obozy terapeutyczne, w których brałam udział jako opiekun. Najważniejszymi moimi kwalifikacjami jest fakt, że przez dwudzieścia sześć lat byłam (piszę: byłam, bo synowie są już dorośli i nie wymagają już mojej opieki) pełnoetatową mamą dwóch chłopców pełnych fantazji, własnych pomysłów na porządek na świecie i - przede wszystkim - energii. Chłopców, którzy byli impulsywni, czyli najpierw działali a potem myśleli i którym trudno było kierować własną uwagą. A nic tak nie mobilizuje do samokształcenia, jak pilna potrzeba pomocy własnym dzieciom. Powoli zmieniałam się w mamę zdecydowaną, stanowczą i konsekwentną, gdyż musiałam zapewnić chłopcom poczucie bezpieczeństwa. Niestety moja natura, to przeciwieństwo tych wspaniałych cnot. Co więcej - po kimś moi chłopcy odziedziczyli zarówno problemy z koncentracją uwagi jak i impulsywność. ;) A zapewniam Was, że zmiana własnego charakteru to nie jest łatwy proces i na pewno nie dowiesz się na żadnych studiach, jak można tego dokonać. Przez lata jednak przetarłam te wszystkie ścieżki, zrozumiałam co muszę w sobie zmienić i w dużym stopniu udało mi się to zrobić. A jeśli mnie udało się to zrobić, to myślę, że każdemu wystarczająco zdeterminowanemu rodzicowi powinno się to również udać. I myślę, że jestem odpowiednią osobą, aby opracować poradnik dla rodziców dziecka z ADHD i ZA, bo zrobiłam to świadomie i doskonale pamiętam każdy krok we właściwym kierunku i... każdą porażkę. Kwalifikacje mam następujące: Teoria: Ukończyłam studia nauczycielskie (matematyka, Uniwersytet Warszawski). Ukończyłam trzy kierunki studiów podyplomowych (Naukowe podstawy treningu koni na UP Wrocław, Informatyka na Politechnice Koszalińskiej i Teleinformatyka na Politechnice Śląskiej). I - wbrew temu, co możnaby przypuszczać - informacje zdobyte na Naukowych podstawach treningu koni okazały się jednymi z najcenniejszych w temacie odzyskiwania kontroli w domu. ;) Brałam udział w kilkunastu szkoleniach i warsztatach o ADHD i ZA, prowadzonych między innymi przez takich wspaniałych specjalistów jak dr Magdalena Skotnicka i dr Artur Kołakowski. Praktyka: Matka dwóch chłopców, będących nieprzeciętnymi wyzwaniami wychowawczymi. Praca na kilkunastu obozach terapeutycznych jako opiekun. Praca w szkołach (podstawowej i gimnazjum) jako nauczyciel. Miałam okazję oglądać pracę praktyczną psychologów i pedagogów, co uważam za jedne z najcenniejszych doświadczeń. Wiele nauczyłam się obserwując pracę z dziećmi:  psychologów: dr Magdaleny Skotnickiej, mgr Artura Łoskota, mgr Małgorzaty Szewczyk i mgr Julity Wnuk, pedagogów: mgr Konrada Ambroziaka, mgr Agnieszki Borkowskiej i mgr Haliny Kantor oraz wielu innych osób.
DOSIA z adhd.org.pl